News

Liturgijska godina u tvom domu

Liturgijska godina u tvom domu

Često se opisujući nešto dosadno kaže: "Ah, svakodnevica!" Ali ta svakodnevica je većina našeg života. Kako Crkva donosi okus i boju u našu svakodnevicu? Zašto unijeti znakove liturgijske godine u...

Liturgijska godina u tvom domu

Često se opisujući nešto dosadno kaže: "Ah, svakodnevica!" Ali ta svakodnevica je većina našeg života. Kako Crkva donosi okus i boju u našu svakodnevicu? Zašto unijeti znakove liturgijske godine u...